Betonirakentamisen ympäristöloikka – ekotehokas uutuusbetoni puolittaa päästöt

Mikko Marjalaakso (vas.), Aki Hakala ja Timo Suutarinen tutustuivat Suutarinen Yhtiöiden uuteen varastohalliin, jonka perustukset ja lattiavalu on toteutettu ekotehokkaalla uutuusbetonilla.

Uusi betoni on jopa ekologisempi kuin puutekniset ratkaisut.

Mäntyharjulainen Suutarinen yhtiöt on lähtenyt uudella innovaatiolla mukaan ilmastotalkoisiin.
Suutarinen yhtiöt ja sementtivalmistaja Finnsementti Oy ovat yhteistyössä kehittäneet ekotehokkaan betonin, jonka ympäristökuormitus on lähes puolet, 48 prosenttia, perinteisiä betonilaatuja pienempi.
Ekotehokas betoni on tehty Suutarinen yhtiöiden toimitusjohtaja Timo Suutarisen reseptillä, johon kuuluu Finnsementin uutuus, vähäpäästöinen Kolmossementti ja tarkasti koostettu, juuri ominaisuuksiltaan sopiva kiviaines. Uudessa betonissa myös veden ja sitä kautta sementin määrä on pienempi.
Laadukkaiden raaka-aineiden yhdistelmästä on syntynyt uusi betoni, joka on selvästi odotuksia parempi ekologisuuden kannalta.
Ekotehokkuutta lisää, ettei Suutarinen Yhtiöiden kiviaineksia kuljeteta pitkiä matkoja.
– Kyseessä on betonirakentamisen ympäristöloikka, jolla vastataan nykyajan ilmastovaatimuksiin, Finnsementin myyntipäällikkö Mikko Marjalaakso sanoo.

Ekotehokas Kolmossementti on tuore innovaatio, jota ovat Suomessa testanneet vain muutamat betonivalmistajat.
Suutarinen yhtiöt on ollut betonin ja kiviainesten kehitystyön edelläkävijä ja otti ensimmäisenä koko maassa uuden betonin käyttöön. Suomenniemen tehtaan 3200 neliön varastorakennuksen perustukset ja lattiavalu on toteutettu ekotehokkaalla betonilla.
Uutta betonia käytetään tänä syksynä myös Peabin uuden asfalttiaseman perustuksiin Mikkelissä.

Teollisuusneuvos Timo Suutarinen on kehittänyt betonin reseptiikkaa vuosikymmeniä ja korostaa, että ekologisuuden nimissä ei ole tingitty betonin tärkeistä ominaisuuksista. Ekotehokkaan betonin käytettävyys, lujuus ja kestävyys ovat huippuluokkaa.
– Laatu on tärkeintä. Jos en ole varma, että betonissa on kaikki ominaisuudet kunnossa, en valmista sillä mitään omalle yritykselleni, saati asiakkaalle, Suutarinen sanoo.

Innovaation taustalla ovat globaalit ilmastopäästöjen vähennysvaatimukset, jotka koskevat kaikkia, mutta erityisesti päästökaupan piiriin kuuluvia yrityksiä.
Vaikka betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat moneen muuhun alaan verrattuna minimaalisia, alan yritykset tekevät töitä ilmastonmuutoksen eteen.
– Olemme aina olleet kehitysmyönteisiä. Nyt katseet ovat ekologisuudessa, sanoo Timo Suutarinen, joka johtaa 70-vuotiasta perheyhtiötä yhdessä Juho ja Markus Suutarisen kanssa.
Ammattitaitoisella kehitystyöllä ekotehokas betoni on myös hinnaltaan kilpailukykyinen.
– Se ei ole tavanomaista betonia merkittävästi kalliimpaa, kun ottaa huomioon ympäristövaikutusten kustannukset ja sementin vähentyneen käyttömäärän, Suutarinen sanoo.

Betonia ja puuta verrataan usein rakennusmateriaaleina toisiinsa. Ekologisuudessa Kolmossementillä tehty betoni on rakentamisen aikaisten päästöjen suhteen vähintään samalla viivalla puuteknisten ratkaisujen, kuten liimapuurakenteiden ja massiivipuulevyjen, kanssa.
– Kun otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaaren päästöt, ekotehokas betoni on kokonaisuutena jopa ekologisempi ratkaisu, Mikko Marjalaakso sanoo.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on toiminut vuosien ajan Suutarinen Yhtiöiden kumppanina. Projektipäällikkö Aki Hakala toteaa, että nyt kyseessä on myönteisiltä vaikutuksiltaan todella iso ja erityisosaamista vaativa kehitystyö.
– On upeaa, että Mikkelin seudulla tehdään Suomen ensimmäisten joukossa kehitystyötä, jossa alan kaksi kärkiosaajaa ovat onnistuneet loistavasti ja tuloksilla on valtakunnallista vaikutusta sekä merkitystä selvästi ympäristöystävällisempään rakentamiseen, Hakala jatkaa.

Lisätiedot

Suutarinen Yhtiöt
Timo Suutarinen
0400 653 701
timo.suutarinen@suutarinen.fi

Finnsementti Oy
Mikko Marjalaakso
0400 928 039
mikko.marjalaakso@finnsementti.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Aki Hakala
0440 361 624
aki.hakala@mikseimikkeli.fi

Kuvat ovat julkaisuvapaita. Kuvaajan nimi on Tanja Rihu.

Suutarinen Yhtiöiden varastohallin lattiavalun teki ekotehokkaalla uutuusbetonilla Megalattiat Oy. Suutarinen Yhtiöitä johtavat Juho ja Markus Suutarinen valvoivat työtä.