Mikkelin seudun vuoden Innovaattori 2014 on Timo Suutarinen

Suomalaisen betonituoteteollisuuden uudistaja ja uusien kustannus- ja energiatehokkuutta parantavien innovaatioiden kehittäjä, Suutarinen-yhtiöiden toimitusjohtaja Timo Suutarinen palkitaan vuoden 2014 Mikkelin seudun Innovaattorina. Palkinnon myöntää innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy, ja se luovutetaan lauantaina 17.1.2015.

Mikkelin seudun Innovaattorina palkitaan vuosittain henkilö, joka on aktiivisella, pitkäjänteisellä työllään uudistanut yritystään tai yhteisöään sekä vaikuttanut merkittävästi Mikkelin seudun elinkeinoelämän ja innovaatiotoiminnan kehittymiseen. Vuoden 2014 Innovaattori Timo Suutarinen on tehnyt tämän ja enemmänkin; hänen työnsä jälki näkyy suomalaisen betonituoteteollisuuden uudistumisena.

Timo Suutarinen otti vuonna 1992 vastuun isänsä Väinö Suutarisen vuonna 1951 perustamasta perheyrityksestä. Sen jälkeen hän on määrätietoisesti kehittänyt Suutarinen-yritysryhmää siten, että yhtiöiden kokonaisliikevaihto on tänä päivänä noin 25 miljoonaa euroa ja yhtiöt työllistävät Mikkelin seudulla yhteensä 120 henkilöä. Yhtiöryhmän liiketoiminta muodostuu toisiaan täydentävistä betoniteollisuudesta ja talo- sekä maarakentamisesta. Yrityksen toiminta jatkuu perheyrityksenä, ja Timo Suutarisen lapset toimivat jo nyt yhtiöissä vastuullisissa tehtävissä.

Timo Suutarinen tunnetaan sitkeänä yrittäjänä ja harkitsevana liikkeenjohtajana. Suutarinen on kuitenkin myös vahva Innovaattori. Hän itse korostaa arjen innovatiivisten ratkaisujen tekemistä ja kertoo pohtivansa jatkuvasti ajatuksissaan pientenkin asioiden kehittämistä.

Omilla innovaatioillaan hän on pystynyt parantamaan yritystensä kilpailukykyä ja myös tuomaan markkinoille täysin uusia tuotekokonaisuuksia:

Suutarisen innovoimia teknisiä ratkaisuja hyödynnetään Kivitasku-tuotenimellä tunnetun Suomen ensimmäisen 0-energiatalon rakenteissa. Tämä konsepti sai jo vuonna 2009 Etelä-Savon INNOSUOMI -palkinnon.

Suutarisen tekniseen keksintöön perustuva, markkinoille tulossa oleva Transmodi-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa raskaan kuljetuskaluston hyötykuorman kasvattamisen ja autokaluston käyttöasteen nostamisen. Nämä ovat kuljetusalan yritysten kannalta keskeisiä, niiden kilpailukykyä parantavia uudistuksia.

Suutarisen ideoima betonivalmistuksen tuottavuutta parantava tekninen ratkaisu on jo kaupallistettu yhteistyökumppani Elematic Oy:n toimesta.

Ehkä merkittävimmäksi Suutarisen tähänastisista innovaatioista on kuitenkin nousemassa SBS Betoni Oy:n uusi betonielementtitehdas, joka on aloittanut toimintansa Mikkelissä. Kyseessä on sekä pinta-alaltaan että tuotantokapasiteetiltaan Suomen suurin seinäelementtitehdas, ja alansa modernein tuotantolaitos koko Euroopassa.

Uusi betonielementtitehdaskonsepti perustuu Timo Suutarisen alkuperäiseen tehdas-lay-outiin, ja toiminnallisessa kokonaisuudessa hyödynnetään Suutarisen patentointivaiheessa olevia uusimpia keksintöjä. Uudistuneen tehtaan tavoitteena on Suutarisen mukaan jalkauttaa Henry Fordin aikanaan käynnistämä teollinen vallankumous myös betonituoteteollisuuteen. Suutarisen innovaatioilla parannetaan perinteisen betonituotealan toimijan kustannustehokkuutta ja toiminnan laatua, ja luodaan siten edellytykset yrityksen kehittymiselle ja toiminnan jatkumiselle. Tehdaskonseptista sellaisenaan olisi kehitettävissä vientituote.

Timo Suutarisen ajattelutavan mukaan pienet ja isotkin innovaatiot syntyvät vain arjen elämisen kautta siten, että jatkuvasti pyritään parantamaan ensisijaisesti omaa, mutta myös muiden tekemistä. Tämä luo pohjaa uusille oivalluksille, innovaatioille. Onnistuakseen innovaattorilla on oltava lisäksi rohkeutta toteuttaa ajatuksensa ja ideansa. Menestyvä innovaattori tarvitsee myös ympärilleen samanhenkisiä ihmisiä, jotka oivaltavat innovaation ja pystyvät viemään sitä eteenpäin.

Timo Suutarinen täyttää erinomaisesti Mikkelin seudun Innovaattorille asetetut vaatimukset.

Mikkelin seudun Innovaattori 2014 -palkinnon luovutus:

Palkinnon luovuttaja: Aki Hakala, ohjelmajohtaja, Miktech Oy
Aika: YrittäjäGaala 17.1.2015 klo 18:00 alkaen
Paikka: Ravintola Pitopata, Karkialampi, rakennus 2, Mikkeli

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi